Tiếng Việt   English
TẦM NHÌN
Chúng tôi cùng xây dựng một văn hoá của sự quan tâm, tôn trọng và an toàn cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi.

SỨ MỆNH
Tập huấn cho mọi người cách thức sử dụng năng lực của mình để được an toàn, hành động khôn ngoan và tự tin vào bản thân.

MỤC TIÊU
Xây dựng và đưa ra một hệ thống những cách thức phòng chống bạo lực đầy hiệu quả, thú vị cũng như các chương trình nâng cao sự tự tin cho các học viên
Xây dựng một cộng đồng quốc tế gồm...xem thêm
TIN MỚI NHẤT
» Báo điện tử
» Sách tô màu Kidpower
» Tháng quốc tế về Bảo vệ Trẻ em lần thứ nhất - Hãy tham gia và chia sẻ thông tin!
 
Email (*)
Sign up for free, safety tips & tools!
 
 Thư viện Video
» Why Kidpower?