Tiếng Việt   English
TẦM NHÌN
Chúng tôi cùng xây dựng một văn hoá của sự quan tâm, tôn trọng và an toàn cho tất cả mọi người ở tất cả mọi nơi.

SỨ MỆNH
Tập huấn cho mọi người cách thức sử dụng năng lực của mình để được an toàn, hành động khôn ngoan và tự tin vào bản thân.

MỤC TIÊU
Xây dựng và đưa ra một hệ thống những cách thức phòng chống bạo lực đầy hiệu quả, thú vị cũng như các chương trình nâng cao sự tự tin cho các học viên
Xây dựng một cộng đồng quốc tế gồm những người lãnh đạo cam kết thiết lập một tổ chức bền vững để duy trì công việc đầy ý nghĩa này
Cung cấp các nguồn lực toàn diện cho việc dạy kỹ năng bảo vệ trẻ em cũng như kỹ năng an toàn cho mọi người với lứa tuổi và năng lực khác nhau

GIÁ TRỊ
Chúng tôi sẽ cố gắng hế sức để:
Trung thực. Chúng tôi cam kết để xây dựng một cộng đồng trung thực mà trong đó mọi người thực sự cảm thấy có thể nói ra những vấn đề có hoặc không có tác dụng/hiệu quả đối với riêng họ, đặc biệt khi người đó cảm thấy không ổn hoặc có gì đó làm cho họ bối rối hay băn khoăn.
Phát triển. Chúng tôi nhìn nhận công việc và tổ chức của mình dưới mọi cấp độ để luôn luôn tạo ra sự thay đổi tích cực. Chúng tôi luôn tìm cách để mọi việc trở nên tốt hơn bởi vì nếu một hệ thống mà không thay đổi sẽ không phát triển đi lên.
Công bằng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để xây dựng một thoả thuận và chuẩn mực rõ ràng và giữ gìn nó. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để công bằng và tôn trọng tất cả mọi người dù họ tham gia tổ chức ở cấp độ-nhân viên, tình nguyện viên, sinh viên, ban giám đốc, nhà tài trợ, v.v…
Hỗ trợ. Chúng tôi là một cộng đồng có tính hỗ trợ mà trong đó mọi người được khuyến khích làm những điều phù hợp với cuộc sống riêng của họ để giúp xây dựng các chương trình trong khi vẫn có thể chăm sóc tốt cho bản thân mình. Chúng tôi giúp mọi người xoá bỏ cảm giác có lỗi về những điều họ có thể và không thể thực hiện.
Hiệu quả. Chúng tôi sử dụng thời gian của mình cũng như những người làm việc với chúng tôi hoặc những người chúng tôi hỗ trợ một cách hiệu quả và năng suất nhât có thể.
An toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự an toàn về cả thể chất cũng như tinh thần cho mọi cá nhân tham gia vào tổ chức ở mọi cấp độ cả trong quá khứ cũng như hiện tại, cho đù đó là sinh viên, nhân viên hay người hỗ trợ.
Gắn kết. Chúng tôi làm việc gắn kết như một tập thể để mang đến những dịch vụ tốt nhất tới nhiều người nhất có thể, điều đó có nghĩa chúng tôi luôn kết nối với những người khác và giữ gìn giá trị của từng cá nhân trong mối liên quan đó.
Chủ động. Chúng tôi sẽ xác định và giải quyết vấn đề sớm nhất có thể đồng thời dự đoán và lên kế hoạch cho những thách thức mới.
Động viên. Chúng tôi đối mặt với sự sợ hãi, bối rối hoặc những cảm giác không thoải mái khác để giữ gìn những giá trị của mình và không để những cảm giác đó ngăn cản chúng tôi tiến bước để đạt được mục đích của mình.
Đa dạng. Chúng tôi khuyến khích mọi người thuộc mọi lứa tuổi, nền văn hoá, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, đảng phái, định hướng tình dục, tình trạng hôn nhân, có năng lực khác nhau, có thu nhập khác nhau… chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu của chúng tôi cũng như cùng với chúng tôi giữ gìn những giá trị đó.


 
Email (*)
Sign up for free, safety tips & tools!
 
 Thư viện Video
» Why Kidpower?