Tiếng Việt   English
Giới thiệu về Kidpower Việt Nam
 
Kidpower Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009. 
Chúng tôi cung cấp các khoá tập huấn kỹ năng cho mọi người ở mọi lứa tuổi để có thể hành động một cách bình tĩnh, tự tin và khôn ngoan để được an toàn.
Chuyên gia của chúng tôi được tập huấn kỹ năng an toàn Kidpower tại trung tâm của Kidpower tại Canada, Hoa Kỳ và cho tới nay đã mang những tiết học thực hành đầy năng động và vui vẻ tới hàng trăm giáo viên và trẻ em.

Kidpower Việt nam là đại diện tại Việt Nam của Tổ chức Kidpower Teenpower Fullpower Quốc tế (kidpower.org).


 
Email (*)
Sign up for free, safety tips & tools!
 
 Thư viện Video
» Why Kidpower?